Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1515VC#W
TVBF411

Bồn tắm nhựa có yếm
15.710.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1515VC#W/TVBF411

Specification

Kích thước: 750D x1500W x558H mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

Tài liệu đính kèm