Thích
Chia sẻ
Email
In

LW1505V
TL516GV

Chậu âm bàn
3.280.000 ₫
Kỹ thuật

LW1505V/TL516GV

Specification

Kích thước: 380D x 500W x 207H mm
Màu sắc: Trắng
Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Tính năng
Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"