Thích
Chia sẻ
Email
In

LT505T

Chậu âm bàn

Special Price 2.510.000 ₫

2.950.000 ₫

NewSale
Kỹ thuật

LT505T

Specification

Kích thước: 365D x 528W x 185H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm