Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT767CR

Chậu chân lửng
4.160.000 ₫
Kỹ thuật

LHT767CR

Specification

Kích thước: 515L x 510W x 430H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm