Thích
Chia sẻ
Email
In

L946CR

Chậu đặt dương vành
1.600.000 ₫
Kỹ thuật

L946CR

Specification

Kích thước: L480 x W580 x H200 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm