Thích
Chia sẻ
Email
In

L501C

Chậu dương vành
1.010.000 ₫
Kỹ thuật

L501C

Specification

Kích thước: L432 x W508 x H231 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm