Thích
Chia sẻ
Email
In

L1616C

Chậu đặt trên bàn
7.040.000 ₫
Kỹ thuật

L1616C

Specification

Kích thước: L460 x W600 x H167 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm