Thích
Chia sẻ
Email
In

DS709R

Thanh trượt sen tắm
1.470.000 ₫
Kỹ thuật

DS709R

Specification

Kích thước: 603 mm
Chất liệu: Thép không gỉ
Lưu ý: Kèm lô xà bông
Tài liệu đính kèm