Thích
Chia sẻ
Email
In

DS708PS#W

Lô giấy vệ sinh đơn
500.000 ₫
Kỹ thuật

DS708PS#W

Specification

Kích thước: 165 x 119 x 85 mm
Chất liệu: Nhựa
Tài liệu đính kèm