Thích
Chia sẻ
Email
In

CW705ENJ
TV150NSV7J
TX802CV1
T53P100VR
T53RV1
TC393VS

Bàn cầu đặt sàn
14.098.000 ₫
Kỹ thuật

CW705ENJ/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1/TC393VS

Specification

Hệ thống xả: Xả Siphon
Tâm xả: 280 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 687D x 365W x 380H mm
Mã đi kèm: TX802CV1: Gioăng nối van, T53P100VR: Bích nối sàn, T53RV1: Mũ chụp
Tài liệu đính kèm