Thích
Chia sẻ
Email
In

CW542ME5UNW1
TC513A

Bàn cầu treo tường
30.000.000 ₫
Kỹ thuật

CW542ME5UNW1/TC513A

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Lượng nước sử dụng: 4.5L/3L
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Dáng chữ D
Kích thước: 580D x 380W x 335H mm
Tài liệu đính kèm
Videos

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"

"WATER SAVING"

Giải Thưởng