Thích
Chia sẻ
Email
In

CS986GW11

Bàn cầu hai khối WASHLET
36.770.000 ₫
New
Kỹ thuật

CS986GW11

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Lượng nước sử dụng: 4.5L/3L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 756D x 456W x 765H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"AIR-IN WONDER WAVE"

"CEFIONTECT"

"DEODORIZER"

"DRYER"

"EWATER"

"HEATED SEAT"

"PREMIST"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"

"WATER SAVING"

Giải Thưởng