Thích
Chia sẻ
Email
In

YT408W6V

Thanh vắt khăn
1.470.000 ₫
Kỹ thuật

YT408W6V

Specification

Kích thước: 610 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm