Thích
Chia sẻ
Email
In

YT406W6V

Thanh vắt khăn đôi L
1.470.000 ₫
Kỹ thuật

YT406W6V

Specification

Kích thước: 610 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Tài liệu đính kèm