Thích
Chia sẻ
Email
In

YM4560FA

Gương phòng tắm
2.370.000 ₫
Kỹ thuật

YM4560FA

Specification

Kích thước: 450 x 600 mm
Chất liệu: Thủy tinh
Tài liệu đính kèm