Thích
Chia sẻ
Email
In

YM4560A

Gương
1.810.000 ₫
Kỹ thuật

YM4560A

Specification

Kích thước: 450 x 600 mm
Chất liệu: Thủy tinh

Tài liệu đính kèm