Thích
Chia sẻ
Email
In

YM4545FG

Gương
2.330.000 ₫
Kỹ thuật

YM4545FG

Specification

Kích thước: Ø450 mm
Chất liệu: Thủy tinh
Tài liệu đính kèm