Thích
Chia sẻ
Email
In

UT570T

Tiểu nam
5.630.000 ₫
Kỹ thuật

UT570T

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 340D x 380W x 750H mm
Tài liệu đính kèm