Thích
Chia sẻ
Email
In

UT560T

Tiểu nam
4.810.000 ₫
Kỹ thuật

UT560T

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 320D x 360W x 770H mm
Tài liệu đính kèm