Thích
Chia sẻ
Email
In

UT508T

Tiểu nam
5.630.000 ₫
Kỹ thuật

UT508T

Specification

Kích thước: 340D x 360W x 890H mm
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm