Thích
Chia sẻ
Email
In

UT447HR

Tiểu nam
4.770.000 ₫
Kỹ thuật

UT447HR

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 356D x 444W x 685H mm
Tài liệu đính kèm