Thích
Chia sẻ
Email
In

UT445H

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
3.770.000 ₫
Kỹ thuật

UT445H

Specification

Kích thước: L355 x W449 x H650 mm
Màu sắc: Trắng
Lượng nước xả: 0.5 L
Lưu ý: Bao gồm Nối tường
Tính năng
Chế độ xả trải đều mạnh mẽ, tiết kiệm nước
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"