Thích
Chia sẻ
Email
In

USWN900AS#XW

Tiểu nam
35.810.000 ₫
Kỹ thuật

USWN900AS#XW

Specification

Lượng nước sử dụng: 0.8L
Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Phạm vi cảm biến: 600 mm
Nguồn điện: 220V
Kích thước: 420D x 380W x 920H mm
Tài liệu đính kèm

Giải Thưởng