Thích
Chia sẻ
Email
In

USWN900AE#XW

Tiểu nam
28.020.000 ₫
Kỹ thuật

USWN900AE#XW

Specification

Kích thước: 420D x 380W x 920H mm
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả:0.8L
Phạm vi cảm biến: 600 mm
Nguồn điện: 220V
Tài liệu đính kèm

Giải Thưởng