Thích
Chia sẻ
Email
In

TX8

Hộp đựng giấy
1.690.000 ₫
Kỹ thuật

TX8

Specification

Kích thước: 300 x 56 x 160 mm
Chất liệu: Inox
Tài liệu đính kèm