Thích
Chia sẻ
Email
In

TX721AN

Thanh trượt sen tắm
1.200.000 ₫
Kỹ thuật

TX721AN

Specification

Kích thước: 638 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm