Thích
Chia sẻ
Email
In

TX707AC

Lô bàn chải
1.320.000 ₫
Kỹ thuật

TX707AC

Specification

Kích thước: Ø67 x 95mm
Tài liệu đính kèm