Thích
Chia sẻ
Email
In

TX706AC

Lô xà bông
1.320.000 ₫
Kỹ thuật

TX706AC

Specification

Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
Tài liệu đính kèm