Thích
Chia sẻ
Email
In

TX702AES

Vòng treo khăn EGO II
870.000 ₫
Kỹ thuật

TX702AES

Specification

Kích thước: R65 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm