Thích
Chia sẻ
Email
In

TX702AC

Vòng treo khăn
1.190.000 ₫
Kỹ thuật

TX702AC

Specification

Kích thước: Ø160 x 86 mm
Tài liệu đính kèm