Thích
Chia sẻ
Email
In

TX2AV1B

Lô xà phòng
900.000 ₫
Kỹ thuật

TX2AV1B

Specification

Kích thước: 158 x 158 x 208 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm