Thích
Chia sẻ
Email
In

TX2AV1B

Lô xà bông
900.000 ₫
Kỹ thuật

TX2AV1B

Specification

Kích thước: 207 x 160 x 160 mm
Tài liệu đính kèm