Thích
Chia sẻ
Email
In

TVCF201

Dây xịt
850.000 ₫
Kỹ thuật

TVCF201

Specification

Chất liệu: Nhựa mạ Niken-Crom
Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
Tài liệu đính kèm