• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

TLP02310B

47.250.000 ₫

Thông số kỹ thuật

Model: TLP02310B Product name: ZL Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes) (Long Spout) (Without Waste Fittings and P-trap)
Hoặc

Tải về