Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TLK08003G

Vòi xịt xà phòng tự động
Mã sản phẩm: TLK08003G
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 14.000.000 ₫

Công nghệ

"AUTO FAUCET"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Mạ chrome bóng
Lưu ý:
Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA
Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo của TOTO