Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03431V
TBW03002B

Sen tắm nhiệt độ
8.270.000 ₫
Kỹ thuật

TBV03431V/TBW03002B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"