Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03431V
TBW02005A

Sen tắm nhiệt độ

Special Price 8.620.000 ₫

9.150.000 ₫

Sale
Kỹ thuật

TBV03431V/TBW02005A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"SAFETY THERMO"