Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03431V
TBW01010A

Sen tắm nhiệt độ
9.790.000 ₫
Kỹ thuật

TBV03431V/TBW01010A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT WAVE"

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"

"WARM SPA"