Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03427V
TBW02005A

Sen tắm nhiệt độ
Mã sản phẩm: TBV03427V_TBW02005A
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 11.137.000 ₫

Công nghệ

"COMFORM WAVE (BODY SHOWER)"

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa