Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03427V
TBW02005A

Sen tắm nhiệt độ
10.150.000 ₫
Kỹ thuật

TBV03427V/TBW02005A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"