Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV01402B

Sen tắm nhiệt độ
8.410.000 ₫
Kỹ thuật

TBV01402B

Specification

Lớp mạ: Nikel Chrome
Chất liệu: Brass
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"