Thích
Chia sẻ
Email
In

TBS04302V
TBW03002B

Sen tắm nóng lạnh
4.080.000 ₫
Kỹ thuật

TBS04302V/TBW03002B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"