Thích
Chia sẻ
Email
In

TBS04302V
TBW02017A

Sen tắm nóng lạnh
6.200.000 ₫
Kỹ thuật

TBS04302V/TBW02017A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"