Thích
Chia sẻ
Email
In

TBS04302V
TBW02006A

Sen tắm nóng lạnh
5.600.000 ₫
Kỹ thuật

TBS04302V/TBW02006A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa
Massage: 3 chế độ
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"