Thích
Chia sẻ
Email
In

TBS04302V
DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh
3.130.000 ₫
Kỹ thuật

TBS04302V/DGH104ZR

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"