Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG11306A
TBN01105B

Vòi bồn tắm đặt sàn
33.460.000 ₫
Kỹ thuật

TBG11306A/TBN01105B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm