Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG11304V
TBN01001B

Van điều chỉnh âm tường
6.940.000 ₫
Kỹ thuật

TBG11304V/TBN01001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"MINI UNIT"