Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG10306A
TBN01105B

Vòi bồn tắm đặt sàn
36.910.000 ₫
Kỹ thuật

TBG10306A/TBN01105B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm