Thích
Chia sẻ
Email
In

T113HK7R
T110D17S

Thanh tay vịn (loại có thể bật lên)
41.030.000 ₫
Kỹ thuật

T113HK7R/T110D17S

Specification

Kích thước: 700 x 160 mm (φ34)
Chất liệu: Thép không gỉ
Tài liệu đính kèm