Thích
Chia sẻ
Email
In

T113BU22
T110D3R(x4)

Thanh tay vịn dành cho tiểu nam
13.240.000 ₫
Kỹ thuật

T113BU22/T110D3R(x4)

Specification

Kích thước: 600 x 550 x 470 mm (φ34)
Chất liệu: Thép không gỉ
Tài liệu đính kèm