Thích
Chia sẻ
Email
In

T113B6
T110D3R(x2)

Thanh tay vịn
3.800.000 ₫
Kỹ thuật

T113B6/T110D3R(x2)

Specification

Kích thước: 600 mm (φ34)
Chất liệu: Thép không gỉ
Tài liệu đính kèm