Thích
Chia sẻ
Email
In

SK322
SK322F#W

Chậu dịch vụ
12.690.000 ₫
Kỹ thuật

SK322/SK322F#W

Specification

Kích thước: L456 x W560 x H883 mm
Màu sắc: Trắng
Note: Bao gồm ống thoát thải S-Trap DL501SR

Tài liệu đính kèm